Home » Kippen per m2

Kippen per m2

Aantal kippen per m²

Er bestaat een hoop onduidelijkheid over het aantal kippen per vierkante meter dat is toegestaan. Deze aantallen verschillen erg per sector en daarbij kunnen we niet alleen naar het aantal kippen per m² kijken. Hoe dat zit leggen we graag uit.

M2 versus kilo 

We kijken niet altijd alleen naar het aantal kippen per m², maar ook naar het aantal kilo’s per m². Hiermee bedoelen we het aantal kilo dat de kippen per m² gezamenlijk mogen wegen.

Vanuit de overheid is bepaald dat er in de reguliere sector niet meer dan 42 kg op een m² mag zitten. Het maakt echter niet uit of dit nu 23 kippen zijn van 1,8 kg (42/23=1,8) of 10 kippen van 4,2 kg (42/10=4,2), zolang het eindgewicht niet hoger is dan 42 kg.

Er kan dus verwarring ontstaan wanneer er staat geschreven dat er bijvoorbeeld maar 13 kippen op een m² zitten. Dit aantal klinkt laag, maar zodra deze kippen allemaal 3 kg wegen zitten we al op de 39 kg per m².

Het is dus belangrijk om niet alleen maar het aantal kippen per m² te kijken, dit getal kan misleidend zijn. Nieuwsgierig welke regels wij voor onze Tante Door kippen hanteren? Lees snel verder.

Tante Door

Binnen het Tante Door concept laten we nooit meer kippen opgroeien dan nodig, wij houden rekening met de seizoenen en de vraag naar kipproducten. We hebben geen vastgesteld minimum aantal kippen per m², wel hebben we een maximum, namelijk 17 kippen per m² *. Het kan dus voorkomen dat we maar 12 kippen per m² in de stal hebben zitten met een gemiddeld gewicht van 25 kg per m².

Het kan dus voorkomen dat er maar 10 kippen per m² zitten, maar ook 13, 14, 15, 16 of maximaal 17 kippen. Daarnaast hebben wij ook de regel dat er nooit meer dan 34 kg per m² mag zitten. Mochten er 17 kippen per m² rondlopen, dan mogen deze aan het eind niet meer dan 2 kg wegen.

Onze Tante Door kippen hebben dus uiteindelijk meer ruimte per m², doordat er minder kilo’s zijn toegestaan *². Dit betekent uiteraard niet dat als er minder kippen in de stal zitten deze veel zwaarder zullen worden. Het maximale gewicht van een (levende) Tante Door kip is 2,4 kg. Gemiddeld worden onze kippen tussen de 2 en 2,2 kg.

Wij legen de stal in 2 keer, zodra een deel van de kippen het gewicht van ongeveer 2,1 kg heeft bereikt halen we deze eruit. Zo hebben de andere kippen aan het einde nog wat meer ruimte om door te groeien. Dit heeft er ook mee te maken dat we verschillende maten kippenpoten en filet aan onze klanten willen aanbieden en bijvoorbeeld wat kleinere Tante Door kippetjes om lekker te grillen.

Het is tot nu toe nog nooit voorgekomen dat we 17 kippen per m2 in de stal hebben gehad, dit aantal ligt gemiddeld rond de 15 kippen per m2. Mocht het een keer voorkomen dat we 17 kippen per m2 nodig hebben, dan zit het aantal kilo’s per m2 nog steeds 15% onder de reguliere sector.

*² T.o.v. reguliere sector